Behörighet manuell/automat

Körlektion á 55 min
710 SEK
Serviceavgift
650 SEK
Introduktionsutbildning (Handledare) Inkl. Handledarboken
375 SEK
Riskutbildning 1
700 SEK
Riskutbildning 2 Halka
2 400 SEK
Elevcentralen
750 SEK
Lån av bil vi förarprov inkl. försäkring och uppvärmningslektion, 45 min
1 580 SEK
Komplett bokpaket B
595 SEK

Startpaket B-behörighet

12 körlektioner à 55 min inkl. serviceavgift, bokpaket, elevcentralen och risk 1                (du sparar 500 kr)
 10 715 SEK
8 Körlektioner à 55 min (du sparar 160 kr)
5 520 SEK


Släpvagn BE. B-Utökad behörighet (Kod-96)

Körlektion á 100 min
1 300 SEK
Serviceavgift
Bokpaket BE
Elevcentralen
650 SEK
690 SEK
750 SEK

Paket BE-behörighet (Tungt släp)

Avser 3 körlektioner à 100 min, serviceavgift, elevcentralen och bokpaket                             (du sparar 440 kr)
5 550 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov
2 400 SEK

B-Utökad behörighet (Kod-96)

Avser 2 körlektioner á 100 min och serviceavgift (du sparar 250 kr)
3 000 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov (Kod 96)
2 195 SEK