Behörighet manuell/automat

Körlektion á 55 min
665 SEK
Serviceavgift/teori
590 SEK
Introduktionsutbildning (Handledare) Inkl. Handledarboken och fika
350 SEK
Riskutbildning 1
650 SEK
Riskutbildning 2 Halka (inkl. körlektion)
2 400 SEK
Elevcentralen
695 SEK
Lån av bil vi förarprov inkl. försäkring och uppvärmningslektion, 45 min
1 500 SEK
Komplett bokpaket B
570 SEK

Startpaket B-behörighet

12 körlektioner à 55 min inkl. serviceavgift/teori, bokpaket, elevcentralen och risk 1
 9 990 SEK
8 Körlektioner à 55 min
5 150 SEK


Släpvagn BE. B-Utökad behörighet (Kod-96)

Körlektion á 100 min
1 250 SEK
Serviceavgift/teori
Bokpaket B
Elevcentralen
590 SEK
690 SEK
695 SEK

Paket BE-behörighet (Tungt släp)

Avser 3 körlektioner à 100 min, serviceavgift/teori, elevcentralen och bokpaket.
5 000 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov
2 400 SEK

B-Utökad behörighet (Kod-96)

Avser 2 körlektioner á 100 min och serviceavgift/teori
2 700 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov (Kod 96)
2 195 SEK