Behörighet manuell/automat

Körlektion á 55 min
735 SEK
Serviceavgift
650 SEK
Introduktionsutbildning (Handledare) Inkl. Handledarboken
375 SEK
Riskutbildning 1
700 SEK
Riskutbildning 2 Halka
2 400 SEK
Elevcentralen
740 SEK
Lån av bil vi förarprov inkl. försäkring och uppvärmningslektion, 45 min
1 600 SEK
Komplett bokpaket B

Vid köp av paket dras serviceavgiften av

495 SEK

Startpaket B-behörighet

12 körlektioner à 55 min inkl. serviceavgift, bokpaket, elevcentralen och risk 1
10 755 SEK
8 Körlektioner à 55 min (Du sparar 160 kr)
5 720 SEK


Släpvagn BE. B-Utökad behörighet (Kod-96)

Körlektion á 90 min
1 260 SEK
Serviceavgift
Bokpaket BE
Elevcentralen
650 SEK
595 SEK
740 SEK

Paket BE-behörighet (Tungt släp)

Avser 3 körlektioner à 90 min, serviceavgift, elevcentralen och bokpaket
5 115 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov inkl. uppvärmning 40 min

Vid köp av paket dras serviceavgiften av

2 100 SEK

B-Utökad behörighet (Kod-96)

Avser 2 körlektioner á 90 min och serviceavgift
2 520 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov (Kod 96) inkl. uppvärmning 40 min
1 850 SEK