Behörighet manuell/automat

Körlektion á 55 min
735 SEK
Serviceavgift
650 SEK
Introduktionsutbildning (Handledare) Inkl. Handledarboken
375 SEK
Riskutbildning 1
700 SEK
Riskutbildning 2 Halka
2 400 SEK
Elevcentralen
740 SEK
Lån av bil vi förarprov inkl. försäkring och uppvärmningslektion, 45 min
1 600 SEK
Komplett bokpaket B

Vid köp av paket dras serviceavgiften av.

495 SEK

Startpaket B-behörighet

12 körlektioner à 55 min inkl. serviceavgift, bokpaket, elevcentralen och risk 1       (Du sparar 650 kr)
 10 755 SEK
8 Körlektioner à 55 min (Du sparar 160 kr)
5 720 SEK


Släpvagn BE. B-Utökad behörighet (Kod-96)

Körlektion á 80 min
1 120 SEK
Serviceavgift
Bokpaket BE
Elevcentralen
650 SEK
595 SEK
740 SEK

Paket BE-behörighet (Tungt släp)

Avser 3 körlektioner à 80 min, serviceavgift, elevcentralen och bokpaket              (Du sparar 650 kr)
4 695 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov inkl. uppvärmning 40 min.

Vid köp av paket dras serviceavgiften av.

2 100 SEK

B-Utökad behörighet (Kod-96)

Avser 2 körlektioner á 80 min och serviceavgift (Du sparar 650 kr)
2 240 SEK
Lån av bil och släp vid förarprov (Kod 96) inkl. uppvärmning 40 min.
1 820 SEK