Utbildningar

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar i olika behörigheter.

Personbil B-behörighet manuell/automat

Hos oss blir du väl omhändertagen och får en professionell utbildning.
Vi skräddarsyr din utbildning utifrån dina förutsättningar för att den ska bli så effektiv som möjligt.

Läs mer

Utökad B-behörighet (kod 96)

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer (4 250 kg) än med ett vanligt B-körkort (3 500 kg).

Läs mer

BE behörighet

BE-behörighet innebär att du får köra tungt släp kopplat till personbil eller lätt lastbil med totalvikt upp till 7 000 kg.

Läs mer

Introduktionsutbildning (handledare)

För att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil ska du genomgå en introduktionsutbildning på tre lektionstimmar. Eleven som ska övningsköra ska genomgå samma utbildning.

Läs mer

Riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet.

Läs mer

Personbil B-behörighet


Teoriutbildning

Teoriutbildning och körutbildning ska gå hand i hand för att du ska få ut mesta möjliga av din utbildning. Vi erbjuder individuella teorilektioner vid behov där du får fördjupning i trafikkunskap och får svar på alla dina frågor.
Teoriinlärning sker mestadels genom internetbaserade testskrivningar som till stora delar liknar de du får på kunskapsprovet hos Trafikverket. Övningsprov gör du via Elevcentralen.

Körutbildning

Körutbildningen är uppdelad i 15 olika moment. Börja med din körkortsutbildning på trafikskolan så tidigt som möjligt, så att vi tillsammans kan öva in de viktigaste grundmomenten. Har du en privat handledare ser vi gärna att han/hon följer med vid någon eller några körlektioner så att ni lättare kan träna på rätt sätt hemma. Om du planerar din utbildning på detta sätt, kommer din kostnad för körkortet att bli lägre samtidigt som din kunskapsnivå ökar. Vi kör med lättkörda Golf Sportscombi från 2023 samt Volvo V60 Recharge från 2023 (Automat)

Individanpassad utbildning

Trafikskolan tillämpar så kallad individanpassad utbildning, vilket innebär att elev och trafiklärare planerar utbildning efter elevens önskemål och möjligheter.
Om du har någon form av läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att du berättar det för oss. Du har då möjlighet att få hjälp på olika sätt.

Tillbaka till utbildningar


Utökad B-behörighet (kod 96)


Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer (4 250 kg) än med ett vanligt B-körkort (3 500 kg).
Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort

Prov

Körprovet består av säkerhetskontroll av bil och släp samt körning i trafik. Provtiden är 60 minuter.
Du behöver inte ha körkortstillstånd om du redan har B-körkort. Fotografering hos Trafikverket måste göras innan provtillfället.

Utbildning

Utbildningen för utökad B-behörighet är endast praktisk vilket innebär att inget teoriprov ska avläggas. Vi rekommenderar dig ändå att läsa en del körkortsteori för släp, då du ska köra fordon med högre behörighet. Du kan köpa studiebok hos oss.
Vid din praktiska utbildning, d v s körning i trafik samt vissa manövreringsövningar, använder vi vår Volvo V60 recharge från 2023 och vårt släp.

Tillbaka till utbildningar

BE behörighet


BE-behörighet innebär att du får köra tungt släp kopplat till personbil eller lätt lastbil med totalvikt upp till 7 000 kg. Du skall inneha körkort behörighet B innan du får ta BE-körkort. Innan du börjar övningsköra behöver du ett körkortstillstånd för BE. Ansökningshandlingar hittar du på transportstyrelsen.se

När måste du ha BE-behörighet?

Vid körning med släp om bilens och släpets totalvikt tillsammans överstiger 4 250 kg. Provet hos Trafikverket omfattas av en teoretisk och en praktisk del. På den teoretiska delen får du repetera teorin för B-körkort samt bygga på med kunskap om tungt släp. Du skriver först ett teoretiskt prov, därefter kan du göra det praktiska provet som består av säkerhetskontroll/funktionsbeskrivning, manöverprov samt stads- och landsvägskörning.

Utbildning

Utbildningen för utökad BE-behörighet består av 3 st körlektioner där vi går igenom säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning, manövrering samt körning i trafik. Vi rekommenderar att man lägger ner mycket tid på den teoretiska delen, då du ska köra fordon med högre behörighet. Studiematerial ingår i kursavgiften.
Vid din praktiska utbildning använder vi vår Volvo V60 recharge från 2023 och vårt släp.
Vi planerar utbildningen tillsammans med dig och efter dina önskemål.

Tillbaka till utbildningar


Introduktionsutbildning (Handledare)


För att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil ska du genomgå en introduktionsutbildning på tre lektionstimmar. Eleven som ska övningsköra ska genomgå samma utbildning.

Kursens mål

Efter introduktionsutbildningen skall blivande handledare och elev ha fått information om och känna till:

  • Körkortsutbildningens mål, innehåll och regler för övningskörning.

  • Planering och strukturering av övningskörning.

  • För trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer.

Vilka krav ställs på handledare?

Handledaren måste vara minst 24 år och ha haft körkort för körkortsklass B under minst fem av de tio senaste åren.

Intyg

Efter utbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att kursen är genomförd.

Observera att giltig legitimation skall uppvisas vid kurstillfället.

Ansökan

Ansökan om godkännande som handledare görs på www.transportstyrelsen.se

Att tänka på

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
Man får övningsköra från det man fyllt 16 år och har körkortstillstånd.

Tillbaka till utbildningar


Riskutbildning


Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet.

Riskutbildningen omfattar nu två delar:
Del 1

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Under utbildningen som är på 3 timmar exkl. raster skall du bland annat delta i diskussioner och värderingsövningar. Anmälan till kursen måste göras. Vi bjuder på fika i pausen.

Del 2

Del 2 (halkkörning) genomförs på trafikövningsplats i Sturup och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.
Den tvådelade riskutbildningen är giltig var för sig i 5 år från att du genomfört dem men upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Intyg

Efter utbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att kursen är genomförd.

Observera att giltig legitimation skall uppvisas vid kurstillfället.

Tillbaka till utbildningar