Villkor

Här tar du del av de allmänna villkoren som gäller körning, bokning, kurser, betalning, avbokning samt återbetalningar

Betalningsvillkor

Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar senast 3 dagar innan första utbildningstillfället, antingen styckevis eller genom att köpa något av de rabatterade paketen. Rabatter kan inte dras av i efterhand.
Alla köp/betalningar enligt ordinarie prislista är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Anmälningsavgiften måste alltid erläggas. Ingår i paketen.

Återbetalning: Avbryter kunden ett paket dras rabatten av samt avgår 10 % i administrativ kostnad på kvarvarande saldo, under förutsättning att av, eller ombokning sker i enlighet med övriga villkor eller när utbildningen avslutas. Förbrukningsvaror samt avgift för Elevcentralen återbetalas ej.
Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 14 dagar.

Obetalda fakturor lämnas till inkassoföretag.

För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

Avbetalningsmöjlighet finns genom finansiering från Resurs Bank. Ansökan hjälper trafikskolan till med.

Avvikelser/Undantag: Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar.

Avbokningsregler

Körlektion: 1 vardag innan senast kl. 13.00

Teori och körprov: 2 vardagar innan senast kl. 13.00

Avbokning skall ske personligen till trafikskolan. Avbokningar på annat sätt godtas ej.

Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning.

Anmälan till introduktionsutbildning(handledarutbildning) är bindande.

Kunskapsprov & Körprov

Vi ansvarar för att boka EN tid för körkortsproven hos Trafikverket om du väljer att skriva/köra genom oss. Observera att den tid du tilldelas för kunskaps/körprov, endast är preliminär fram till dess att du gör din utbildningskontroll och där till uppnår det mål som anges i gällande utbildningsplan, För att få genomföra teori/körprov genom Trafikskolan måste eleven uppfylla kraven enl. gällande utbildningsplan.

Eventuellt omprov bokas av Trafikskolan i mån av tid samt tillgång av provtider hos Trafikverket. I annat fall åligger det eleven själv att boka tid för omprov hos Trafikverket.

Är du inte godkänd i skolans internetbaserade teoriprov senast 1 vecka innan bokad tid för kunskapsprov hos Trafikverket, flyttas tiden för provet fram. Detta innebär även att körprovet kan flyttas fram då kunskapsprovet måste vara godkänt innan körprovet genomförs.